Климатици ЕХО

Полезна информация за климатици Daikin.

Промени в климатици и силата на Daikin

След годините на Втората Световна война и затишието в производство, търговия и индустрия започва възстановяване на технологии, производствени процеси и използването на климатици става все по-масово, както в дома, така и в обществеността.

Със старта си в началото на миналия век Daikin се осланя на познанията в химията и значително допринася за усъвършенстване на своите модели климатици.

В 1991 г. TOSHIBA създава "инвертона технология" и стартира като първа в света в произвеждането на инверторни климатици за домашни условия. Със създаването и вмъкването на такава технология тя открива поле за развитие и позволява по-високо ниво на енергийно и ефективни машини.

За годините в началото на 70-те от миналия век учените наблюдават прогресивно намаляване на озона в стратосферата и в зоната над Антарктика, този факт провокира мащабни изследвания. В резултат се оказва, че озона е вид атомно състояние от кислорода, което драстично намалява ултравиолетовото слънчево лъчение, а от медицинските познания се оказва, че това може да окаже сериозни щети над човешкото здраве, ако спада му нараства в големи дози. Години по-късно излиза, че концентрацията на озона се е понижила до 40-50 % в сравнение със през 70-те години от XX век и като главен виновник на цялата ситуация са счетени Хлорни и Бромни атоми, които са като катализаторен процес от разпада на озона. Засилените мерки и проучвания показват, че концентрация в стратосферата на хлорни атоми е увеличена в резултат от масовата употреба на хлоро-флуорни-въглеродни съединения. Последните вещества намират приложение и са фреони, които биват ползвани в климатици и хладилници сред техниките, както и за направа на опаковки от дезодорантите. Сред химичните формули на фреони са известни – Масово използване в автомобилни климатици и в домашните климатици.

С цел да бъде намалено вредното влияние над околната среда, фреона от R22, бива заместен с фреон от R410A, който е и безвреден. Това става през 1996 г. и е познат като Puron™, марка от Carrier Corporation. Сама по себе си формулата е химическа и е създадена по патент на друга компания позната като AlliedSignal, днес носеща името - Honeywell. Така производството на фреон R12 и фреон R22 става забранено за повечето страни. Днешните климатици използват фреон R410A или R407.

За нашата страна внос на фреон R22 е забранен през 2008 г. съгласно с Европейското законодателство. Като цяло ограничен е и до максимум вноса на климатици съдържащи го в състава си, но може би все още има места, където той може да се види. Покупката на такъв климатик е повече от неуместна.